Årsunda Viking

Årsunda Viking

På vikingagården Årsjögård, ett levande arkeologiskt friluftsmuseum i Årsunda, mitt i Järnriket Gästrikland upplever ni er kulturhistoria på ett spännande , lärorikt och levande sätt. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter där teori och praktik blandas på ett pedagogiskt vis och alla sinnen stimuleras.
För öppethållandetider se deras hemsida
http://www.arsundaviking.se/